RSS

RSS (Really Simple Syndication) to oparty na XML format udostępniania i dystrybucji treści internetowych, takich jak nagłówki wiadomości. Korzystając z czytnika RSS, możesz przeglądać źródła danych z różnych źródeł wiadomości, takich jak episcopalnewsservice.org, w tym nagłówki, streszczenia, linki do pełnych artykułów.

Aby dodać kanał ENS do swojej witryny, użyj następującego adresu URL:

Kanał informacyjny ENS
https://episcopalnewsservice.org/feed/?cat=-6%2C-8

Jak uzyskać dostęp do RSS?
Agregatory RSS/Wiadomości (nazywane również Czytnikami) będą pobierać i wyświetlać dla Ciebie kanały RSS. Kilka darmowych i komercyjnych agregatorów wiadomości jest dostępnych do pobrania. Wiele agregatorów to oddzielne, „samodzielne” programy; inne usługi umożliwiają dodawanie kanałów RSS do strony internetowej.

Warunki korzystania z usługi RSS
Usługa RSS (naprawdę prosta syndykacja) to sposób, za pomocą którego Episcopal News Service oferuje kanały z nagłówkami artykułów w formacie XML („Treść RSS”) odwiedzającym episcopalnewsservice.org („Witryna”), którzy korzystają z agregatorów RSS. Niniejsze Warunki użytkowania regulują korzystanie z usługi RSS. Korzystanie z usługi RSS podlega również warunkom umowy dotyczącej usługi interaktywnej usługi informacyjnej Episkopatu, która reguluje korzystanie z usług informacyjnych i treści witryny. Niniejsze Warunki użytkowania oraz Umowa dotycząca interaktywnej usługi Episcopal News Service mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Korzystanie z kanałów RSS:
RSS to bezpłatna usługa oferowana przez ENS do użytku niekomercyjnego. Wszelkie inne zastosowania, w tym między innymi włączanie reklam lub umieszczanie reklam związanych z Treścią RSS lub ukierunkowanych na nią, są surowo zabronione. Użytkownik musi korzystać z kanałów RSS dostarczonych przez ENS i nie może edytować ani modyfikować tekstu, treści ani łączy dostarczonych przez ENS. W celu opublikowania w Internecie, przedruku, transkrypcji lub wniosków licencyjnych dotyczących materiałów ENS prosimy o przesłanie prośby na adres mdavies@episcopalchurch.org.

Link do stron z treścią:
Z usługi RSS można korzystać tylko na tych platformach, z których udostępniany jest funkcjonalny link, który po wywołaniu przenosi widza bezpośrednio do wyświetlenia pełnego artykułu na Stronie. Nie możesz wyświetlać Treści RSS w sposób, który nie pozwala na udane połączenie, przekierowanie lub dostarczenie odpowiedniej strony internetowej Witryny. Nie możesz wstawiać żadnej strony pośredniej, strony powitalnej ani innej zawartości między łączem RSS a odpowiednią stroną internetową Witryny.

Własność/przypisanie:
ENS zachowuje wszelkie prawa własności i inne prawa do Treści RSS oraz wszelkie logo i znaki towarowe ENS używane w związku z Usługą RSS. Musisz podać przypisanie do witryny ENS w związku z korzystaniem z kanałów RSS. Jeśli podasz to przypisanie za pomocą grafiki, musisz użyć odpowiedniego logo witryny ENS, które włączyliśmy do kanału RSS.

Prawo do zaprzestania obsługi kanałów:
ENS zastrzega sobie prawo do zaprzestania dostarczania dowolnego lub wszystkich kanałów RSS w dowolnym momencie oraz do zażądania od użytkownika zaprzestania wyświetlania, dystrybucji lub innego korzystania z dowolnego lub wszystkich kanałów RSS z dowolnego powodu, w tym, bez ograniczeń, naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejsze Warunki użytkowania. ENS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Państwa działania związane z kanałami RSS lub za korzystanie z kanałów RSS w związku z Państwa witryną internetową.