Polityka prywatności i informacja o ustawie Digital Millennium Copyright Act

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa praktyki dotyczące prywatności Kościoła Episkopalnego oraz Stowarzyszenia Misjonarzy Krajowych i Zagranicznych Protestanckiego Kościoła Episkopalnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki (łącznie „Kościół Episkopalny”). Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie informacji, które gromadzimy od odwiedzających witrynę EpiscopalChurch.org i jej rodziny witryn internetowych (w tym ViceNews.org, EpiscopalArchives.org, EpiscopalCommonPrayer.org, EpiscopalFederalChaplains.org, EpiscopalMigrationMinistries.org, EpiscopalNewsService.org, EpiscopalService GeneralConventionCorps. .org, HouseofDeputies.org, Latinosepiscopales.org, OTMportfolio.org, episcopalgbec.org, collegeforbishops.org i titleiv.org) i wyjaśnia, w jaki sposób traktujemy Twoje dane osobowe.

Kościół Episkopalny gromadzi dane osobowe, które udostępniasz za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane kontaktowe, wiadomości, odpowiedzi na ankiety, zdjęcia, informacje o płatnościach i dane dotyczące plików cookie. Zbieramy również automatycznie niektóre informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputera, które mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki, nazwę domeny, czasy dostępu i adresy witryn odsyłających. Informacje, które zbieramy automatycznie, same w sobie nie identyfikują konkretnych osób i są danymi statystycznymi, które są zazwyczaj łączone z innymi danymi, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową. Kościół Episkopalny zbiera Twoje dane, gdy wyrażasz zgodę; w celach wymaganych przez prawo; oraz w celu odpowiadania na wnioski rządu, sądu lub organów ścigania prowadzących dochodzenie.

Kościół Episkopalny wykorzystuje Twoje dane tam, gdzie jest to konieczne do wypełnienia naszych uzasadnionych interesów, które obejmują prowadzenie naszych stron internetowych, dostarczanie informacji i usług opisanych na naszej stronie internetowej, komunikowanie się z Tobą za pośrednictwem newsletterów, które subskrybujesz, wypełnianie zawartych z Tobą umów, odpowiadanie na Twoje komentarze lub pytania oraz informowanie o obszarach zainteresowań lub dostępnych usługach.

Kościół Episkopalny przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Ci usług i przestrzegania zobowiązań prawnych. Jeśli nie chcesz już, aby Kościół Episkopalny wykorzystywał Twoje dane osobowe, możesz poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych, kontaktując się info@episcopalchurch.org; jednak Kościół Episkopalny zachowa informacje niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych. Jeśli masz pytania dotyczące naszych praktyk dotyczących prywatności, prosimy o kontakt webmaster@episcopalchurch.org.

Niektóre funkcje na naszej stronie internetowej są zarządzane przez podmioty trzecie, które posiadają własne polityki prywatności danych. Kościół Episkopalny zachęca do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności witryn internetowych, do których zdecydujesz się połączyć z EpiscopalChurch.org i jego rodziny witryn internetowych, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób te witryny gromadzą, wykorzystują i udostępniają Twoje informacje. Kościół Episkopalny nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia o ochronie prywatności lub inne treści na stronach internetowych spoza rodziny stron internetowych Kościoła Episkopalnego lub na stronach internetowych, do których udostępniamy łącze.

Informacja o ustawie Digital Millennium Copyright Act

Powiadom Kościół Episkopalny, jeśli uważasz, że którekolwiek z Twoich praw własności intelektualnej zostało naruszone. Zgodnie z sekcją 512 ustawy o prawie autorskim („DMCA”), Kościół Episkopalny wyznacza następującą osobę jako swojego agenta do otrzymywania powiadomień o rzekomym naruszeniu: Kościół Episkopalny, Romy Mancini, rmancini@episcopalchurch.org, 815 Second Avenue, New York, New York 10017. Aby było skuteczne, powiadomienie powinno zawierać: (i) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela naruszanego prawa; (ii) identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywną listę takich dzieł w witrynie; (iii) identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działań naruszających prawo, oraz informacje wystarczające, aby umożliwić nam zlokalizowanie materiału; (iv) informacje wystarczające do skontaktowania się ze stroną składającą reklamację; (v) oświadczenie, że strona skarżąca jest przekonana w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w sposób, który jest przedmiotem skargi, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej, agenta lub prawo; oraz (vi) oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i, pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela naruszonego prawa. Jeśli nie spełnisz wszystkich tych wymagań, Twoje powiadomienie DMCA może być nieważne.