O Episkopalnym Serwisie Informacyjnym

Episkopalny serwis informacyjny (ENS) oferuje szczegółowe informacje o lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych wiadomościach dla episkopatów i innych osób zainteresowanych misją i posługą Kościoła. Episcopal News Service jest oficjalnym źródłem wiadomości Kościoła Episkopalnego.

Podmioty stowarzyszone z Kościołem — takie jak kongregacje, diecezje i organizacje członkowskie — mogą kopiować lub ponownie publikować materiały zamieszczone w tej witrynie, o ile źródłem źródłowym jest Episcopal News Service, a właściwe uznanie zostanie udzielone Episcopal News Service i autorowi. Wszelkie inne podmioty muszą uzyskać zgodę redaktora Episcopal News Service przed kopiowaniem lub ponownym publikowaniem materiałów Episcopal News Service.

Treści Episcopal News Service nie mogą być sprzedawane, wypożyczane, modyfikowane ani w żaden sposób wykorzystywane komercyjnie.

Aby zapoznać się z naszymi Warunkami korzystania z usługi, kliknij tutaj.

Dla naszej Polityki Prywatności, kliknij tutaj.

Aby uzyskać informacje o reklamie i sponsorowaniu w Episcopal News Service, kliknij tutaj.

Aby zapoznać się z naszymi wskazówkami dotyczącymi przesyłania, kliknij tutaj.