Walny Zjazd 2024

 1. Komisje wysłuchują zeznań na temat opracowania wspólnych ram szkoleń antyrasistowskich
  Opublikowano 17 maja 2024
  przez Shireen Korkzan
 2. Zeznania na temat ogólnokościelnego planu budżetowego na lata 143–2025 o wartości 27 milionów dolarów skupiają się na najważniejszych priorytetach kościoła
  Opublikowano 17 maja 2024
  autorstwa Davida Paulsena
 3. Biskupi i posłowie różnią się co do wyniku proponowanej uchwały wymagającej chrztu przed przyjęciem Komunii
  Opublikowano 16 maja 2024
  Melodie Woerman
 4. Komisje wysłuchują zeznań na temat traktatu w sprawie paliw kopalnych, utworzenia dodatkowych grup zadaniowych i wykorzystania energii jądrowej
  Opublikowano 15 maja 2024
  przez Shireen Korkzan
 5. Komisje rozpatrują zeznania w sprawie uzupełnień do kalendarza kościelnego, proponowanego uzupełnienia hymnalnego
  Opublikowano 9 maja 2024
  Melodie Woerman
 6. Dwóch księży ogłasza kandydatury na wiceprzewodniczącego Izby Deputowanych
  Opublikowano 8 maja 2024
  autorstwa Davida Paulsena
 7. Komisje wysłuchują zeznań na temat przyłączenia się do Anglican Communion Forest i stworzenia „sieci tworzenia ekoregionów”
  Opublikowano 8 maja 2024
  przez Shireen Korkzan
 8. Konwencji Ogólnej w celu rozważenia poparcia zasad „migracji z godnością”.
  Opublikowano 7 maja 2024
  autorstwa Davida Paulsena
 9. Uchwała umożliwiłaby „lokalne partnerstwa ekumeniczne” między kościołami episkopalnymi i prezbiteriańskimi
  Opublikowano 6 maja 2024
  Melodie Woerman
 10. Konflikt izraelsko-palestyński dominuje w przesłuchaniach komisji ds. polityki międzynarodowej Konwencji Generalnej
  Opublikowano 2 maja 2024
  autorstwa Davida Paulsena
 11. Wniosek Navajolandu o przyznanie statusu diecezji misyjnej spotkał się z jednomyślną aprobatą komisji
  Opublikowano 1 maja 2024
  autorstwa Davida Paulsena
 12. Zeznania wzywają komisje Modlitewne, Muzyki i Liturgii do przyjęcia zmian w liturgii Wielkiego Piątku, wyrażenia…
  Opublikowano 1 maja 2024
  Melodie Woerman
 13. W związku z utrzymującymi się pewnymi wątpliwościami odbyło się przesłuchanie w sprawie proponowanych zmian w przepisach legislacyjnych Izby Deputowanych
  Opublikowano 1 maja 2024
  autorstwa Davida Paulsena
 14. Proponowana uchwała Konwencji Generalnej wzywa do wspierania czystej wody w O'ahu na Hawajach
  Opublikowano 26 kwietnia 2024
  przez Shireen Korkzan
 15. Klub Młodych Dorosłych stara się o przedłużenie terminu wyborów przywódców Izby Deputowanych
  Opublikowano 25 kwietnia 2024
  autorstwa Davida Paulsena
 16. Navajoland stara się zostać diecezją misyjną w rezolucji zaproponowanej 81. Konwencji Generalnej
  Opublikowano 24 kwietnia 2024
  autorstwa Davida Paulsena
 17. Wiceprezydent Izby Deputowanych ogłasza zamiar kandydowania na prezydenta przeciwko urzędującemu
  Opublikowano 22 kwietnia 2024
  autorstwa Davida Paulsena
 18. Rada Wykonawcza wita ponownie przewodniczącego biskupa, podczas gdy odchodzący członkowie przygotowują się do pożegnania
  Opublikowano 18 kwietnia 2024
  autorstwa Davida Paulsena
 19. Rezolucje w sprawie głównego programu izraelskiego apartheidu komisji polityki międzynarodowej Konwencji Generalnej…
  Opublikowano 17 kwietnia 2024
  autorstwa Davida Paulsena
 20. Biskup Centralnego Nowego Jorku, DeDe Duncan-Probe, został nominowany w petycji na 28. biskupa przewodniczącego
  Opublikowano 16 kwietnia 2024
  autorstwa Davida Paulsena