Kościelny Fundusz Emerytalny ogłasza wybór kanonika Anne M. Vickers na przewodniczącą swojej Rady Nadzorczej

Grupa Emerytur Kościelnych
Opublikowano 21 czerwca 2024

Kościelny Fundusz Emerytalny (CPF), organizacja świadcząca usługi finansowe służąca Kościołowi episkopalnemu, ogłosiła wybór kanoniczki Anne M. Vickers, CFA, na przewodniczącą swojej Rada Fundacji (Zarząd CPF) obowiązująca po zakończeniu 81. Konwencji Ogólnej Kościoła Episkopalnego. Zastąpi kanoniczkę Kathryn McCormick, która pełniła tę funkcję od 2022 r. Ponadto Rt. Wielebny Austin K. Rios (pod warunkiem jego ponownego wyboru do Zarządu CPF) i wielebny Sandye A. Wilson zostali wybrani na wiceprzewodniczących. Zastąpią kanonika Rosalie Simmonds Ballentine i Rt. Ks. Brian N. Prior, który pełnił funkcję wiceprzewodniczących odpowiednio od 2022 r. i 2018 r.

Od lewej: Canon Anne M. Vickers, Rt. Wielebny Austin K. Rios i wielebny Sandye A. Wilson

„Mamy przyjemność ogłosić wybór Anne, Austina i Sandye na nowe kierownictwo Rady Powierniczej Kościelnego Funduszu Emerytalnego” – powiedział Mary Kate Wold, dyrektor generalny i prezes CPF. „Są uznanymi przywódcami w Kościele z wieloletnim doświadczeniem w zarządzie i jestem podekscytowany możliwością dalszej współpracy z nimi na rzecz tych, którzy służą naszemu Kościołowi.

„Chcę podziękować Kathryn za jej pracę w ciągu ostatnich dwóch lat, szczególnie za jej wysiłki na rzecz różnorodności, równości i włączenia społecznego. Opowiadała się za zapewnieniem, aby wszystkie głosy zostały usłyszane, i pozostawiła po sobie dziedzictwo, które tylko wzmocniło zarząd.

„Chcę także podziękować Rosalie i Brianowi za ich wsparcie i poświęcenie w pełnieniu funkcji wiceprzewodniczących” – podsumowała pani Wold.

Canon Vickers powiedział: „Od najmłodszych lat jestem związany z Kościołem i pełnienie funkcji kolejnego przewodniczącego Zarządu CPF jest dla mnie zaszczytem. CPG będzie nadal odgrywać ważną rolę w miarę ewolucji Kościoła. Nie mogę się doczekać niestrudzonej pracy na rzecz Kościoła w tej nowej roli”.

 Zobacz wywiad z firmą Canon Vickers, które zostaną omówione w nadchodzącym Raporcie rocznym CPG za rok 2024.

O Kościelnej Grupie Emerytalnej

Church Pension Group (CPG) to organizacja świadcząca usługi finansowe obsługująca Kościół episkopalny. Utrzymuje trzy linie biznesowe – świadczenia, ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz działalność wydawniczą. CPG zapewnia ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne, na życie i powiązane świadczenia dla duchownych i świeckich pracowników Kościoła episkopalnego, a także ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe oraz publikacje książkowe i muzyczne, w tym oficjalne materiały kultowe Kościoła. Śledź CPG dalej Facebook, X (dawniej Twitter), YouTube, Instagram, LinkedIn. cpg.org

# # #

Kontakt z mediami:
C. Curtisa Rittera
Starszy Wiceprezes
Kierownik działu treści i usług kreatywnych
(212) 592-1816
zwierzak@cpg.org


Tagi