W niedzielę 21 stycznia przypada druga coroczna niedziela życia zakonnego

CAROA i NAECC
Opublikowano 1 grudnia 2023

Coroczne spotkanie NAECC, 2023

Konwencja Generalna Kościoła Episkopalnego zatwierdziła uchwałę 2022-B004 „Niedziela Założenia Życia Religijnego”, którą należy obchodzić co roku 3rd Niedziela Trzech Króli. Celem tego święta jest podzielenie się ze wszystkimi episkopalami informacjami o istnieniu zakonów ślubowanych i wspólnot chrześcijańskich, o ich sposobie życia i rozproszonym sposobie życia oraz o środkach i wsparciu, jakie mogą zaoferować.

Wierzymy, że życie zakonne w Kościele episkopalnym ma coś dla każdego! Kontakt z naszymi zakonami i wspólnotami zakonnymi umożliwia pogłębienie relacji z Bogiem i skupienie życia na Chrystusie.

Doroczne spotkanie CAROA, 2023

Nasi zakonnicy ślubowani – żyjący jako mnisi, mniszki, siostry, bracia i bracia – mają głębokie doświadczenie tradycji i praktyk, które pomagają w rozwoju duchowym i rozeznaniu. Zakonnicy ślubowani uczą o praktykach modlitewnych, prowadzą rekolekcje, udzielają kierownictwa duchowego, pomagają w pisaniu i przestrzeganiu reguły życia, wygłaszają prezentacje na temat duchowej podróży i zapewniają duchową przyjaźń. Nasze wspólnoty zakonne z zamieszkaniem oferują gościnność zarówno w przypadku krótkich wizyt, jak i dłuższych rekolekcji. Rozproszone wspólnoty chrześcijańskie oferują wspólnotę i łączność członkom żyjącym niezależnie.

Wspólnoty zakonne zapewniają także wzajemną więź duchową współpracownikom i oblatom, którzy wchodzą w szczególną relację ze wspólnotą. Nasze wspólnoty chętnie przyjmują nowych członków, którzy przyłączają się do naszego życia ślubowanego i kontynuują naszą posługę i tradycje.

Strona internetowa Niedzieli Życia Religijnego, religijna niedziela.org, zawiera filmy, materiały pisemne, listę prelegentów i inne zasoby, które pomagają episkopaliom i innym osobom nawiązać kontakt ze wspólnotami religijnymi i włączyć się w obchody Niedzieli Życia Religijnego.

Kontakt: Religiouslifesunday@gmail.com