Zgłoszenia dotyczące materiałów pisemnych dla dorosłych są teraz akceptowane

Kościelny Klub Czasopisma
Opublikowano 4 sty 2024

Wnioski o dofinansowanie materiałów pisemnych dla dorosłych przyjmowane są do 1 marca. Wytyczne pod adresem https://churchperiodical.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-National-Books-Fund-Grant-Guidelines.pdf

Zgłoszenia w godz https://churchperiodical.com/wp-content/uploads/2021/11/nbf_application_form_2022.pdf

Wnioski dla osób dorosłych przyjmowane są tylko raz w roku.

Od ponad 120 lat Kościelny Klub Periodyków uczestniczy w misji Kościoła szerzenia Ewangelii, udostępniając materiały drukowane. Ta służba słowa drukowanego odbywa się poprzez przyznawanie dotacji za pośrednictwem Narodowego Funduszu Książek i Miles of Pennies (przeznaczonych wyłącznie na potrzeby dzieci).

Co jest przyznawane?
Dotacje przyznawane są na wszelkiego rodzaju materiały pisemne (takie jak książki, czasopisma, e-booki, oprogramowanie komputerowe). Konkretne materiały są ustalane i kupowane przez odbiorców. Materiały mogą mieć charakter religijny lub świecki, ale muszą być wykorzystywane w ramach misji Kościoła. Dotacji nie przyznaje się na sprzęt (np. projektory, komputery, półki), koszty operacyjne (np. opłaty pocztowe i artykuły papiernicze) ani na produkcję materiałów (np. tłumaczenia lub druk). Obowiązuje limit jednej dotacji na cel, z wyjątkiem seminariów krajowych i zagranicznych. Stypendia dla seminarzystów będą przyznawane za pośrednictwem seminariów, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kto się nadaje?
Zgłoszenia może dokonać każda organizacja lub osoba fizyczna, której działalność jest powiązana ze Wspólnotą Anglikańską. Organizacje mogą się kwalifikować, jeśli biskup anglikański lub biskupi na odpowiednim obszarze poprze prośbę i wykaże jej związek z priorytetami tej diecezji. Dla wszystkich próśb należy ustalić zapotrzebowanie na materiały do ​​realizacji misji Kościoła oraz musi istnieć potrzeba finansowa.

W 2023 r. CPC przyznało 9 seminariom biskupim, 9 grantów krajowych i 1 grant zagraniczny.

Skontaktuj się z Maryfran Crist pod adresem maryfrancrist64@gmail.com o pomoc.