Nowa era współpracy w edukacji teologicznej w Kościele Episkopalnym

Rada Dziekanów Seminariów Biskupich
Opublikowano 22 sty 2024

Świadomi wyzwań stojących przed edukacją teologiczną, zgromadzenie przedstawicieli i kluczowych osób spotkało się w Austin w Teksasie w Seminary of the Southwest. Spotkanie zwołane przez Radę Dziekanów Seminariów Episkopalnych przy wsparciu Trinity Church Wall Street, w którym uczestniczyli: wielebny dr Kelly Brown Douglas, Rt. Wielebna Susan Snook, Rt. Wielebny Andy Doyle, Rt. Wielebny Alan Shin, Mary Kate Wold, wielebny kanonik Chuck Robertson, Rob Garris i wielebny Philip Jackson. Opiekunem była wielebna Martha J. Horne, emerita dziekana Seminarium Teologicznego Wirginii. Pojawiło się wspólne przekonanie, że potrzebujemy sezonu współpracy, wymiany danych i mechanizmów wyobraźni, aby koordynować i wzmacniać edukację teologiczną przywódców, aby Kościół episkopalny mógł się rozwijać.

Grupa została poinformowana o tendencjach w zakresie święceń i zatrudnieniu od Church Pension Group i Generalnego Biura Konwencji, a także wysłuchała informacji od dostawców formacji episkopalnej MDiv stacjonarnej, hybrydowej i internetowej, od osób finansujących formację lokalną oraz od uniwersyteckich szkół duchownych.

Do kluczowych spostrzeżeń należały niedobory duchowieństwa i starzenie się obecnie pracujących, a także zmieniający się kształt perspektyw zatrudnienia w miarę zmian zachodzących w wielu wspólnotach parafialnych. Uczestnicy zgodzili się co do potrzeby różnorodnych modeli szkolenia w tej różnorodnej i płynnej rzeczywistości i wyrazili wspólną nadzieję, że ta rozmowa zainicjuje dalszą współpracę i koordynację pomiędzy wszystkimi osobami zaangażowanymi w formację świeckich i duchownych.

Rada Dziekanów zgodziła się na szereg kolejnych kroków:

  • Porozumienie się z Komisją ds. edukacji teologicznej Izby Biskupów w sprawie dyskusji na temat zmieniającego się kształtu edukacji teologicznej i podjęcie wraz z nią próby odpowiedzi na potrzebę skutecznego przywództwa ministerialnego i zwiększenia liczby skutecznie formowanego duchowieństwa.
  • Utworzenie grupy zadaniowej, we współpracy z biskupami, w celu zbadania następujących kwestii: dokładnego stanu rzeczy (liczba lokalnych programów formacyjnych, domów studiów), możliwości szkolenia księży znajdujących się obecnie w systemie, przybliżonego przewidywania potrzeb duchowieństwa w przyszłości oraz potrzebne sposoby dostawy.
  • Regularne zwoływanie rozszerzonych spotkań z przedstawicielami wszystkich głównych organizatorów edukacji teologicznej w Kościele episkopalnym. Obejmuje to: lokalnych organizatorów formacji, domy anglikańskie osadzone w innych instytucjach i inne podmioty skupione na podnoszeniu przywództwa w zborze.
  • Rozważenie w rozmowie z Biskupami następujących punktów porządku obrad, w tym: elastyczność w przyjmowaniu do MDiv, obniżenie barier w rozeznawaniu święceń kapłańskich, rekrutacja kandydatów z różnych środowisk.
  • Konsultowanie się ze sobą w miarę dalszego rozwoju ich misji i strategii oraz, tam gdzie to możliwe, poszukiwanie środków współpracy z korzyścią dla osób przygotowujących się do służby w Kościele.

Grupa podziękowała dziekanowi Horne’owi, dziekanowi Cynthii Kittredge, dziekanowi Andrew McGowanowi i wielebnemu Philipowi Jacksonowi za ich pracę, która przyczyniła się do zorganizowania tego wydarzenia.


Tagi