Po komunikacie prasowym

– Przesłanie komunikatu prasowego do umieszczenia w Episkopalnym Serwisie Informacyjnym, kliknij tutaj. Użyj tego formularza również to opublikować element wiadomości w serwisie People (np. nowe stanowisko, święcenia kapłańskie, nagrodę lub wyróżnienie) lub promować nową książkę.

– Aby opublikować ofertę pracy lub oferty połączeń, kliknij tutaj.

– Aby opublikować listę wydarzeń, kliknij tutaj.

Treści te niekoniecznie odzwierciedlają opinie, stanowiska, zasady lub aprobaty Kościoła Episkopalnego, Krajowego i Zagranicznego Towarzystwa Misyjnego lub Konwentu Generalnego.