Mistyczne doświadczenie odosobnienia życia codziennego

Centrum Rekolekcyjne Trinity, Zachodnia Kornwalia, Connecticut
Kwiecień 30-May 2
Tytuł wydarzenia
Mistyczne doświadczenie odosobnienia życia codziennego
Kiedy to się zaczyna?
04/30/2024
Kiedy to się skończy?
05/02/2024
Gospodarz wydarzenia i/lub lokalizacja
Centrum Rekolekcyjne Trinity, Zachodnia Kornwalia, Connecticut
Jakie to wydarzenie?
Wycofać się
Szczegóły zdarzenia

Bóg i kosmos, TRC, dzwon, dzwonnica, noc, gwiazdy, kamienna kaplica, timelapse

Mistycyzm jest często postrzegany jako uprzywilejowane doświadczenie kilku wybranych, świętych osób. Ale niemiecki jezuita Karl Rahner pisał o „mistyce codziennej”, a siostra karmelitanka Ruth Burrows opisała życie mistyczne po prostu jako „Bóg dotykający głębi naszej istoty”. Badając doświadczenia Thomasa Mertona i innych, rekolekcje te badają niepowtarzalną obecność Boga w naszym codziennym rytmie, zachęcając cię do zauważania, rozpoznawania i doceniania mistycznych spotkań w twoim codziennym życiu. Bóg jest bliżej niż nam się wydaje.

Prowadzone przez Sophronię Scott.

Strona internetowa
Kliknij tutaj