Eko-duchowość: Wyzwolenie i kreacja

West Cornwall, Connecticut (Centrum Rekolekcyjne Trinity)
Czerwca 28-30
Tytuł wydarzenia
Eko-duchowość: Wyzwolenie i kreacja
Kiedy to się zaczyna?
06/28/2024
Kiedy to się skończy?
06/30/2024
Gospodarz wydarzenia i/lub lokalizacja
Centrum Rekolekcyjne Trinity, Zachodnia Kornwalia, Connecticut
Jakie to wydarzenie?
Wycofać się
Szczegóły zdarzenia
W Księdze Rodzaju Bóg sześć razy nazywa stworzenie „dobrym”, zanim w ogóle powstał człowiek. W okresie, gdy to dobre stworzenie jest niszczone i woła, a biedni i uciskani często najbardziej cierpią, gromadzimy się na rekolekcjach, w których badamy kryzys ekologiczny przez pryzmat Pisma Świętego i teologii. Z farmy, lasu i brzegów rzek ośrodka odosobnieniowego będziemy czerpać z Przymierza chrztu zawartego w Księdze Modlitw powszechnych, aby zastanowić się, w jaki sposób możemy rozszerzyć wyzwalającą i odkupieńczą działalność naszego Stwórcy na świat przyrody.

Prowadzeni przez wielebnego dr Marka Francisco Bozzuti-Jonesa i Laurę Alexander.

Strona internetowa
Kliknij tutaj