Delegaci episkopatu reprezentują biskupa przewodniczącego i kościół na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu

przez Shireen Korkzan
Opublikowano 30 listopada 2023

Delegaci episkopatu reprezentujący przewodniczącego biskupa Michaela Curry'ego biorą udział w konferencji ONZ COP28 w dniach 30 listopada – 12 grudnia 2023 r. w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, aby opowiadać się za silniejszymi działaniami publicznymi i prywatnymi, które pomogą rozwiązać globalny kryzys klimatyczny. Foto: Kościół Episkopalny i Organizacja Narodów Zjednoczonych/Facebook

[Biskupiego Serwisu Informacyjnego] Osiem lat po tym, jak prawie 200 krajów zgodziło się na dobrowolną redukcję emisji gazów cieplarnianych, aby ograniczyć wzrost temperatury powierzchni Ziemi do 1.5 stopnia Celsjusza w stosunku do poziomu przedindustrialnego, globalna zależność i inwestycje w paliwa kopalne w dalszym ciągu dominują w sektorze energetycznym nad źródłami odnawialnymi. Jednocześnie temperatury w dalszym ciągu osiągają rekordowe poziomy, co powoduje częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym fal upałów, huraganów, ulewnych opadów deszczu, częstszych powodzi i pożarów. 

Od dzisiaj światowi przywódcy, decydenci, klimatolodzy, aktywiści, dyrektorzy korporacji i przedstawiciele międzyreligijni – w tym episkopalianie – gromadzą się w bogatych w ropę Zjednoczonych Emiratach Arabskich na 28. Konferencja Stron Organizacji Narodów Zjednoczonych Ramowej Konwencji w sprawie Zmian Klimatu, lub po prostu, COP28. Razem będą opowiadać się za silniejsze działania publiczne i prywatne, które pomogą rozwiązać globalny kryzys klimatyczny. 

„Zmiana klimatu to problem globalny, który dotyka wszystkich, w tym całe życie. Kiedy udzielam pomocy, nie mogę oddzielić faktu, że przemawiam jako chrześcijanin, ale jako obywatel” – biskup Kalifornii Marc Andrus, który co roku od 2015 roku przewodniczy delegatom episkopatu.– powiedział Episkopalny Serwis Informacyjny. „Nie narzucamy nikomu naszych przekonań. Po prostu przyłączamy się do tak zwanego podejścia do zmian klimatycznych obejmującego całe społeczeństwo”.

Delegaci biskupi i anglikańscy dołączy do ponad 60,000 osób spodziewało się przybyć na 30 listopada - 12 grudnia konferencja w Dubaju. Głównym celem każdej COP od 2015 r. było śledzenie wdrażania Umowa Paryż, w którym przedstawiono wstępne podejście do ograniczenia ocieplenia, które już osiągnęło Stopni Celsjusza 1.1 powyżej poziomu przedindustrialnego.  

Spośród 21 delegatów biskupich dziewięciu weźmie udział w konferencji osobiście. Pozostałych 12 delegatów będzie uczestniczyć wirtualnie. Będą opierać swoje poparcie na priorytetach polityki klimatycznej Kościoła, które obejmują naciski na przyspieszenie wysiłków na rzecz utrzymania wzrostu temperatury na świecie do 1.5 stopnia Celsjusza; zwiększenie wsparcia dla społeczności najbardziej dotkniętych skutkami zmian klimatycznych; ochrona praw człowieka i potwierdzanie sprawiedliwości klimatycznej w wysiłkach przystosowawczych i łagodzących; oraz wypełnianie zobowiązań w ramach międzynarodowych mechanizmów finansowania działań klimatycznych – w tym wsparcie celu polegającego na mobilizacji 100 miliardów dolarów na rzecz działań klimatycznych – oraz zwiększanie przejrzystości.

„To dzieło ma długą i głęboką historię oraz głębokie korzenie, które stanowią podstawę pracy nad przeniesieniem naszego wsparcia na podłogę” – powiedział wielebna Melanie Mullen, dyrektor kościoła ds. pojednania, sprawiedliwości i opieki nad stworzeniem, podczas wirtualnego wydarzenia inaugurującego, które odbyło się 27 listopada, przedstawiającego delegatów COP28 i ich oczekiwania do osiągnięcia podczas konferencji.

Pierwsza delegacja episkopatu na COP wzięła udział w szczycie w Paryżu w 2015 roku. Od 2016 roku Kościół Episkopalny posiada status obserwatora ONZ, co umożliwia delegatom informowanie przedstawicieli ONZ o priorytetach polityki klimatycznej Kościoła oraz uczestniczenie w spotkaniach w oficjalnych strefach.

 Priorytety polityki opierają się na Uchwały Konwentu Ogólnego począwszy od wsparcia dla federalnych działań klimatycznych po zobowiązanie się do łagodzenia wpływu Kościoła na środowisko.

Za pośrednictwem Biura ds. Stosunków Rządowych z siedzibą w Waszyngtonie oraz Episkopalna Sieć Polityki PublicznejKościół opowiadał się za polityką rządu zgodną ze stanowiskiem Konwencji Generalnej w sprawie zmian klimatu. 

W październiku Rada Wykonawcza — organ zarządzający Kościoła episkopalnego pomiędzy posiedzeniami Konwencji Generalnej — głosowała za wyrażeniem poparcia Kościoła dla Układ o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych. Proponowany traktat międzynarodowy uzupełniałby Porozumienie paryskie, określając wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania poszukiwań i ekspansji paliw kopalnych, przy jednoczesnym wspieraniu krajów w ich etycznym przejściu na odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa i słoneczna. Andrus napisał Radę Wykonawczą rozkład wspieranie Układu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych

Głosowanie Rady Wykonawczej odbyło się w odpowiednim czasie. 

„Fakt, że to głosowanie odbyło się w Radzie Wykonawczej, a nie w przyszłym roku na Konwencji Generalnej, jest naprawdę pomocny i możemy teraz jako delegacja episkopatu odnotować, że popieramy wycofywanie się z paliw kopalnych” – dodał. Lynnaia Main, przedstawiciel Kościoła episkopalnego przy ONZ, powiedział ENS.

Podczas spalania paliw kopalnych powstają emitować duże ilości dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do powietrza i wody. Emisje te ogrzewają Ziemię, a produkty uboczne zanieczyszczeń stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i dzikiej przyrody. 

Oczekuje się, że emisje wzrosną na obecnym poziomie o ponad 10% w latach 2010–2030, w dużej mierze z powodu przedsiębiorstw zajmujących się paliwami kopalnymi inwestuj 97.5% w ropę i gaz oraz 2.5% w odnawialne źródła energii – podaje Międzynarodowa Agencja Energii, globalny organ nadzorujący energię.

Same Stany Zjednoczone są na dobrej drodze do wydobycia większej ilości ropy i gazu niż kiedykolwiek do końca 2023 r. Na kilka dni przed planowanym rozpoczęciem konferencji wyciekły dokumenty uzyskane przez BBC ujawniły plany, według których Zjednoczone Emiraty Arabskie planowały wykorzystać swoją rolę gospodarza tegorocznej COP do zawierania umów naftowo-gazowych. Dodatkowo tylko jeden z ponad 20 sponsorów konferencji zobowiązało się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnie z wspieranymi przez ONZ celami zerowej emisji netto.

Tymczasem zmiany klimatyczne zwiększają liczbę i dotkliwość klęsk żywiołowych, a temperatury w 2023 r. są najwyższymi w historii. We wrześniu ulewne deszcze spowodowane przez sztorm Daniel na Morzu Śródziemnym spowodowały zawalenie się dwóch tam w Libii, zabijając tysiące ludzi; dwa miesiące wcześniej, dni obfitych opadów zalane społeczności w Vermoncie. W sierpniu bezprecedensowy cykl śmiercionośne pożary wybuchł na Hawajach i pożary paliły się w całej Kanadzie od marca.

Biskup Kalifornii Marc Andrus przemawia podczas wirtualnego wydarzenia inaugurującego 27 listopada, przedstawiając delegatów episkopatu COP28 i to, co mają nadzieję osiągnąć podczas konferencji odbywającej się w dniach 30 listopada – 12 grudnia w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podczas COP28 delegaci będą opowiadać się za silniejszymi działaniami publicznymi i prywatnymi, które pomogą rozwiązać globalny kryzys klimatyczny. Zdjęcie: Zrzut ekranu

Podczas wydarzenia inaugurującego delegaci podzielili się strategiami Kościoła episkopalnego dotyczącymi przeciwdziałania zmianom klimatycznym, w tym jego zaangażowaniem neutralność węgla we wszystkich swoich obiektach i operacjach do roku 2030. Niektóre parafie osiągnęły już ten cel.

„Pracujemy na rzecz celów wspólnych dla innych sektorów – przedsiębiorstw, miast, stanów, regionów, systemów opieki zdrowotnej – oznacza to również ciała wyznaniowe i wszyscy uczestniczymy w tej pracy razem. Zwiększa to naszą możliwość wprowadzania zmian” – Andrus powiedział ENS. „Jesteśmy ludźmi religijnymi, ale w demokracji właściwie korzystamy z naszego obywatelstwa”.

COP28 obejmie pierwszy z nich pawilon wiary, podczas którego uczestnicy mogą brać udział w sesjach opartych na wierze z zainteresowanymi stronami, delegacjami politycznymi i innymi przywódcami w celu promowania działań klimatycznych. Muzułmańska Rada Starszych będzie gospodarzem pawilonu wiary we współpracy z Diecezja Episkopatu Kalifornii, prezydencja COP28, Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska i ponad 50 innych organizacji wyznaniowych. Papież Franciszek początkowo miał rozpocząć sesję inauguracyjną 3 grudnia, ale jego wyjazd został odwołany z powodu choroby.

Po zakończeniu COP28 delegaci episkopatu i partnerzy ekumeniczni zbiorą się 15 grudnia za pośrednictwem Zoom, aby podzielić się tym, czego byli świadkami na konferencji i przedstawić podsumowania wyników negocjacji. Dyskutują także o tym, w jaki sposób poparcie Episkopatu w kwestii zmian klimatycznych może być kontynuowane.

Episkopaliści mogą dowiedzieć się więcej na temat zaangażowania Kościoła w rozwiązanie globalnego kryzysu klimatycznego na jego stronie .

 -Shireen Korkzan jest reporterką i asystentką redaktora Episcopal News Service. Można się z nią skontaktować pod adresem skorkzan@episcopalchurch.org.


Tagi